Vì một số lý do, vì vậy chúng tôi thành thật gửi lời xin lỗi vì phải nói tạm ngừng hoạt động Website soicauthudo.wap.sh ( bachkim88.com) một thời gian.

 Rất tiếc về điều này, nhưng chúng tôi đành phải tạm ngừng như thời gian nêu trên.

 Thời gian tạm ngừng hoạt động như sau:

 + Chính thức tạm ngừng: 00:00 GMT +7, 04/10/2019 

+ Chính thức hoạt động lại: Chưa xác định… (Sẽ có bài viết thông báo khi website hoạt động lại)3176

Insane